Het bestuur


VOORZITTER : LIEVE DE RUYCK

 

SECRETARIS : KURT SAELENS

 

PENNINGMEESTER : DIDIER MINJAUW

 

FRANK VANDERMEULEN

 

IVAN LIPPENS

 

DIDIER MINJAUW

 

KURT SAELENS

 

HILDE VANDE VELDE


NICK DE SOETE


MISJA BERNARD


MARIO MINJAUW

Reglement

Leden

Klik hier voor de volledige ledenlijst van onze club.

WTC De Mandelvrienden Wakken vzw– REGLEMENT 2023

 

1.Er wordt in drie tempogroepen gereden:

 

“De Mandelvrienden 28-30” (“De Franks”) o.l.v. Frank Vandermeulen streven op vlakke ritten naar een gemiddelde rond de 28 à 30 km/u. Op meer golvende parcoursen passen we het tempo aan naargelang het niveau van de groep. Standaardritten zijn 70 à 85 km.  Bij de Franks werken we, enkel indien mogelijk en verantwoord, met wegkapiteins die de kruispunten veilig afzetten. Er is een volgwagen.

 

 “De Mandelvrienden 25”  (“De Kurts”) , o.l.v. Kurt Slambrouck, rijden iets kortere ritten aan een iets trager tempo. Op vlakke ritten streven we naar een gemiddelde snelheid rond de 23 à 25 km/u. Standaardritten zijn 55 à 70 km. Bij de Kurts werken we,  enkel indien mogelijk en verantwoord, met wegkapiteins die de kruispunten veilig afzetten. Er is een volgwagen.

 

“De Mandelvrienden 22” (“De orkaantjes”), o.l.v. Danny Van Daele, rijden nog iets kortere ritten aan een nog gezapiger tempo. Op vlakke ritten streven we naar een gemiddelde snelheid rond de 22 km/u. Standaardritten zijn 50 à 60 km. Er is geen volgwagen.

 

Bij een beperkt aantal vooraf aangekondigde ritten zullen de Franks en de Kurts samen rijden (vb. openingsrit,  fusierit, slotrit). In principe rijden de Orkaantjes steeds afzonderlijk. 

De bedoeling van deze tempogroepen is om aan zoveel mogelijk mensen de kans te geven op een ontspannen, sportieve manier te kunnen genieten van de (koers)fiets. 

 

 1. De clubritten starten op de parking van de Kasteelstraat  op zondag om 8u30. 

Deze starturen en startplaats gelden tenzij anders vermeld op de clubwebsite en/of in de periodieke nieuwsbrief met het programma van de komende weken.

Het eindpunt van de ritten is op de Markt van Wakken. Tenzij op momenten dat we de rit afsluiten met een (club)traktatie “op verplaatsing”: in deze gevallen eindigt de clubrit op de plaats van deze traktatie.

 

Voor de start tekent iedereen de deelnemerslijst van de groep waar je meerijdt (Orkaantjes, Kurts of Franks). Je kan elke week vrij kiezen in welke tempogroep je mee wil fietsen.

 

 1. Bij uitzonderlijke slecht weer en/of gevaarlijke fietsomstandigheden wordt de beslissing over het al al dan niet rijden van de officiële clubrit genomen door voorzitter Lieve, ons bestuurslid Frank Vandermeulen (wegkapitein van de Franks) Franks en door de wegkapitein van de Kurts (Kurt Slambrouck).

 

 1. De clublaureaten zijn de leden die het minst aantal ritten hebben gemist, ongeacht dit bij de Franks, Kurts of Orkaantjes is. Het totale aantal kilometers wordt genoteerd, maar is niet bepalend voor het laureaatschap.

Voor leden die minstens 80% van hun ritten bij de Orkaantjes hebben meegereden tellen de Paasmaandagrit en de dagrit eind juni/begin juli niet mee om laureaat te worden. Op die manier hebben de Orkaantjes, Kurts en Franks evenveel kans om clublaureaat te worden.

 

Iedereen kan één keer een JOKER inzetten om één rit te missen. Wie een JOKER wil inzetten moet dit wel vooraf melden aan een bestuurslid. Een JOKER kan je gebruiken bij ziekte, blessure, feest, reis,…  Wie een JOKER inzet krijgt de rit toegekend, maar niet de daarbij horende kilometers.

 

Alle officiële ritten op de clubkalender tellen mee voor het laureaatschap, behalve de  Mandelvriendenrally en het clubkampioenschap. Deelnemers aan de Driedaagse in augustus krijgen de tegelijk gereden clubritten toegekend.

 

 1. Wie de clubuitrusting niet draagt krijgt geen rit toegekend en zal aangesproken worden op het niet dragen van de clubkleding. Dit uit respect en dankbaarheid voor de fietsvriendelijke bedrijven en ondernemers die onze clubkleding sponsoren. 

Een afwijking is er voor de drie regerende clubkampioenen: zij worden geacht in hun  - eveneens gesponsorde - kampioenentrui meefietsen.

Bij grote ritten (genre Hallerit, zeerit,…) mogen alle ex-kampioenen bij kleerwissels bij de terugrit ook hun kampioenentrui dragen (als de trui nog past…).

 

 1. We benadrukken dat veiligheid tijdens onze clubritten op de eerste plaats staat. 
 • Bij de officiële clubritten rijdt normaal een volgwagen achteraan de  groep mee (Franks en Kurts) . 
 • Het dragen van een fietshelm is verplicht.  Leden die aan de start komen zonder helm kunnen geweigerd worden. Tevens kunnen zij geen aanspraak maken op tussenkomst van de clubverzekering.
 • Er mag niet voor de twee kopmannen uit gereden worden. 

Alleen wegkapiteins met armband én verkeersbordje mogen de groep voorbij rijden. De andere deelnemers blijven in de groep.  Leden (die geen officiële wegkapitein zijn) die wegrijden van de groep verliezen het recht op tussenkomst van de verzekering, mocht er zich een ongeval voordoen.  

 • In de groep moet er  steeds met maximum twee fietsers naast elkaar gereden worden. 
 • Bij tegenliggers wordt signaal gegeven door de koprijders en/of door de eersten die de tegenligger opmerken. Gelieve dit signaal solidair verbaal en/of met armbewegingen door te geven naar de medefietsers die verderop in de groep rijden zodat iedereen tijdig de nodige ruimte kan maken om de tegenliggers veilig te kruisen.
 • Gelieve elkaar ook te waarschuwen voor putten en andere obstakels op de weg.
 • Volg steeds de aanwijzingen van de  wegkapiteins op. 
 • De gemiddelde snelheid wordt zo gehouden dat de wegkapiteins zonder moeite de groep kunnen verlaten om op de kruispunten het verkeer op te houden. Laat steeds voldoende ruimte om de wegkapiteins de kans te geven om op een vlotte en veilige manier de groep voorbij te steken.
 • Gelieve de groep goed gesloten te houden en geen gaten te laten vallen.
 • Niemand, behalve de wegkapiteins met armband, mogen achter de volgwagen rijden.
 • Wegkapiteins die voor de groep uitrijden dienen op het fietspad te rijden.
 • Een pintje bij een tussenstop onderweg mag, maar overdrijf niet…
 • We werken enkel met wegkapiteins als dit op een veilige en verantwoorde manier kan
  • Er moeten minstens 5 actieve wegkapiteins meerijden bij de Franks, 3 bij de Kurts.
  • Bij minder dan 5 wegkapiteins worden er geen wegen afgezet bij de Franks!
  • Bij minder dan 3 wegkapiteins worden er geen wegen afgezet bij de Kurts!
  • Voor de start word er op het aantal kapiteins gecontroleerd door een daarvoor  aangestelde bestuurslid, die beslist over het al dan niet afzetten van de wegen voor de 2 tempo groepen, ( minimum 5 bij Frank, en minimum 3 bij Kurt). Alsook op het aantal aanwezige leden per tempo groep. Bij minder dan 15 fietsende leden (chauffeur niet meegerekend) zal hij beslissen dat er GEEN volgwagen zal meerijden in de desbetreffende tempogroep!
  • De verantwoordelijke van de groep (Frank bij de Franks, Kurt bij de Kurts) kan beslissen bij de start of onderweg dat er geen wegen (meer) afgezet worden. Deze beslissing geldt voor iedereen!
  • Wegkapiteins moeten bij het tegenhouden van het verkeer altijd hun bordje (C3) gebruiken.
  • Wegkapiteins houden steeds de veiligheid van zichzelf én de groep voor ogen.
  • Neem als wegkapitein geen enkel risico: leg liever de groep stil dan op een levensgevaarlijke manier toch nog auto’s tegen te houden. Mijd ook onnodige risico’s bij het voorbijsteken van de groep.

 

 1. WTC De Mandelvrienden is een wielertoeristenclub die op vriendschappelijke, respectvolle manier  wil samenfietsen. We zijn geen koersclub.

 

 1.   Onze club rijdt volgens de  principes van “proper fietsen”, zoals omschreven door het tijdschrift “Grinta!”. Dit betekent o.a.:
 • Dopingvrij fietsen
 • Respect voor  mens en milieu (geen zwerfvuil veroorzaken (vb. papiertjes, gellekes, banden,…  niet op straat gooien), niet op ongeoorloofde plaatsen wildplassen,…)
 • Voorzichtig fietsgedrag in het verkeer (o.a. naleven verkeersreglement, respect voor de andere weggebruikers,…)

Onze club duldt ook geen kwetsende, denigrerende, racistische of onbehoorlijke opmerkingen en/of gedragingen, acties en initiatieven in de echte en virtuele wereld, die indruisen tegen de goede teamgeest van WTC De Mandelvrienden.

 

 1. Wie tijdens de clubrit lek rijdt, mag gebruik maken van een wiel uit de volgwagen dat door de club ter beschikking gesteld wordt. Dit wiel moet in goede staat (i.e. dezelfde staat als die op het moment dat je het wiel in bruikleen kreeg) terugbezorgd worden aan de club tegen de start van de volgende clubrit. Wie een binnenbandje van de club gebruikte, bezorgt tegen de volgende clubrit een nieuw binnenbandje aan een bestuurslid.

Tip: Opgelet bij ritten waar er uitzonderlijk geen volgwagen zou meezijn daar de opkomst minder is dan 15 fietsende leden, voorzie hierom toch een binnenbandje bij de fiets.

 

 1. Alle leden worden verondersteld in goede gezondheid deel te nemen aan onze tochten en rijden op eigen verantwoordelijkheid mee.

 

 1. Er wordt gereden aan een vast tempo dat bepaald wordt door de 2 kopmannen en  dat zodanig wordt geregeld dat in de mate van het mogelijke iedereen op een aangename,  sportieve manier kan meefietsen. Frank, Kurt en Danny geven bij hun groepen aan of er trager of sneller gereden wordt. Voor vragen en opmerkingen over het tempo kan je steeds terecht bij de bestuursleden. We rijden volgens het principe “samen uit, samen thuis”. Er wordt nooit iemand achtergelaten.

 

 1. Elke maand wordt een nieuwsbrief met het programma met de komende ritten (streek, parcours, eventueel gewijzigd startuur, achtergrondinfo, …) rondgemaild. Deze nieuwsbrief en het programma is ook te bekijken op de clubwebsite (www.demandelvrienden.be)

 

 1. Het clublid gaat er mee akkoord dat zijn naam  vermeld staat in de ledenlijst op de clubwebsite.  Het clublid gaat er  ook mee akkoord dat foto’s genomen tijdens clubactiviteiten worden vertoond op de clubwebsite en/of de facebook- fanpagina van de club.

 

 1. Kampioentitels clubkampioenschap.

 Er zijn maximum 3 kampioen: één in elk van de volgende categorieën:

 • Jonger dan 50 jaar (“jongerenkampioen”) (geboren na 01/01/1973)
 • Boven de 50 jaar (“Abrahamkampioen”) (geboren voor 01/01/1973)
 • Dames (geboren)

Om de titel van clubkampioen te worden moet je op het moment van het clubkampioenschap aan minstens 10 ritten in clubverband hebben deelgenomen. Elke clubkampioen heeft recht op een gepersonaliseerde kampioenentrui. Om te mogen starten in de clubkoers  moet je lid zijn, de volledige clubuitrusting  dragen en minimum 5 ritten in clubverband  hebben gereden. 

 

 1. Iedere persoon ouder dan 12 jaar kan lid worden. Fietsen gebeurt op eigen kracht. Speed Pedelecs (elektrische fietsen met trapondersteuning tot 45km/u) zijn in beperkte mate toegelaten bij de Orkaantjes en Kurts, op voorwaarde dat ze achteraan blijven rijden, als “volgvoertuig” (zie lager) en aantoonbaar correct verzekerd zijn.
 2. Het lidgeld bedraagt 50 Euro, verzekering inbegrepen. Wie regelmatig  deelneemt aan de tochten en activiteiten van onze club weet dat hij/zij dit bedrag ruimschoots terugkrijgt in “extra  sportieve middelen” (verzekering, volgwagen met wielservice, talrijke traktaties,…).

 

 1. Mensen die voor het eerst meerijden, kunnen hun eerste twee ritten meefietsen zonder het lidgeld te betalen. Indien het hen bevalt,  dienen zij vanaf de derde rit het lidgeld te betalen aan een bestuurslid en een clubuitrusting aan te schaffen.

 

 1. In elk van de tempogroepen kunnen een beperkt aantal “volgvoertuigen” meerijden (die eventueel gebruikt kunnen worden om reservemateriaal, bevoorrading,…  in op te bergen).

Met “volgvoertuig” wordt bedoeld: een volgwagen of een elektrische volgfiets (Speed Pedelec) die de groep volgt. De volgvoertuigen blijven achteraan de groep en steken de groep niet voorbij (ook niet tijdens beklimmingen of op lastige stroken tegen wind). 

 

 1. Verzekering. Voor de clubritten wordt  een groepsverzekering  die voldoet aan de wettelijke vereisten afgesloten via Sporta. Ieder lid wordt opgenomen in deze verzekering. 

De verzekering geldt tussen start- en eindpunt van de clubritten (zoals vermeld in punt 2 van dit clubreglement) Enkel wie meerijdt in de groep (inclusief wegkapiteins) is verzekerd: wie tijdens een clubrit vroegtijdig de groep verlaat doet dit op eigen risico. Meer info over deze verzekering vind je op de website van Sporta:  www.sportafederatie.be/verzekering (open daar het pdf-document “verzekering sportongevallen”). Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden, en ontslaat het bestuur van elke verantwoordelijkheid in geval ongeval of schade.

 

OPGEPAST: Indien de verkeersreglementen en de bepalingen uit dit clubreglement, meer bepaald m.b.t. de veiligheid niet worden nageleefd, is het zo dat bij de aangifte van een ongeval, de verzekering mogelijk zal weigeren om tussenbeide te komen. Dus steeds per twee rijden, niet afzonderlijk voorop gaan rijden indien u geen wegkapitein bent,… en vooral geen roekeloze ‘koerssituaties’ willen nabootsen. We zijn een wielertoeristenclub, geen koersclub.

 

 1. Ieder aangesloten clublid dient te verklaren dat hij/zij het clubreglement heeft gelezen en dat hij/zij zich zal onderwerpen aan deze verkeersreglementen , clubreglementen en polisvoorwaarden van de afgesloten clubverzekering. Indien het clublid zich niet onderwerpt aan voorgaande reglementen en voorwaarden , dan zijn alle gebeurtenissen op zijn eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en kan geen enkele schade ten laste gelegd worden van de club of de personen die de club zouden vertegenwoordigen. 

 

 1. Het bestuur behoudt zich het recht voor dit clubreglement te wijzigen. De laatste beschikbare versie, zoals getoond op de clubwebsite is de enige juiste en geldende versie.

 

 1. Het bestuur houdt zich het recht voor om leden te weigeren, te schorsen of uit te sluiten.

 

Wakken, 01/01/2023